האם כדור הארץ שלנו חלול?

כדור הארץ החלול - Hollow Earth מהי תיאוריית כדור הארץ החלול וכיצד היא התפתחה? Edmund Halley הראשון שהגה את הרעיון שכדור הארץ הוא חלול היה האסטרונום הנודע   אדמונד האלי (1656-1742) שבין…