הקדמה : כוחן של צדיקים
אודה לה' בכל לבי שזיכני להוציא לאור את האתר של סיפורי צדיקים , פה תמצאו מיטב הסיפורים ומעשה ניסים שנעשו על ידי סידנה בבא סאלי רבי ישראל אבוחצירה זצו'קל הבאתי את הסיפורים האלו בשבילכם תקראו ותהינו ותתחזקו אוהבכם אמזלג אברהם avraham111@013.net.il