תפילין ורפואה סינית

איזה קשר יכול להיות בין מצות הנחת תפילין לבין רפואה סינית? לדברי ד''ר סטיבן שראם מניו יורק, קשר כזה קיים גם קיים. לפני שנים אחדות השתתף ד''ר שראם המגדיר את עצמו…

ההרדמה הרפואית הראשונה לשם ניתוח

הדיווח הבא מופיע בספרי רפואה רבים העוסקים באנטומיה ורפואה, ובכל אנציקלופדיה מצויה. (הציטוט שלפנינו מתוך אנציקלופדיה ''מכלל'' כרך ו' עמ' 109): ''עד לגילויים של אמצעי ההרדמה הנוטלים את כושר החישה של…

גן הכהונה

בצו האלקי על מינויו של אהרן לכהן הגדול נאמר כי גם בניו ובני בניו אחריו במשך כל הדורות יהיו כהנים (לענין עבודה בבית-המקדש, נשיאת כפיים, מתנות כהונה ועוד), כאשר הכהונה תעבור…

באיזה יום להריון מתחילים חיי העובר?

כבר בסוף המאה ה19- התברר כי מוחו הפועל של כל יצור החי מפיק זרמי חשמל הניתנים למדידה. תגלית זו הובילה להמצאת המוניטור, אשר באמצעות חיבורו לאלקטרודות בראשו של החולה, מתאפשר לרופאים…

הזרע והמבול

נאמר בתלמוד (נדה יג, א): ''כל המוציא שכבת זרע לבטלה, חייב מיתה (-בידי שמים). שנאמר ''וירע בעיני ה' אשר עשה (אונן, בנו השני של יהודה שהיה משחית את זרעו) וימת גם…