תיבת נח נמצאה בהר אררט

שנים רבות העולם מחפש תשובה לשאלה: היכן בדיוק נמצאת תיבת נח. עתה לאחר חקירות ארכיאולוגיות ממושכות, ובאמצעות טכנולוגייה מדעית מודרנית, ייתכן והסוד התגלה... הר אררט מתנשא לגובה 5,166 מטרים והוא המקום…

חוט כסף רוחני באדם

מחקרים נרחבים שנערכו במקביל בארצות-הברית, ברית-המועצות (לשעבר), אנגליה ועוד, על ידי אחדים מן הידועים שבחוקרי הנפש בעולם, כגון פרופ' ק. רינג, ד''ר מאהל ועוד, העלו כי בתנאים מסוימים קיימת אפשרות של…

התהוות היקום

התפיסה המדעית אשר רווחה למעלה מאלפיים שנה בקרב רוב הציבור המשכיל, מאז הפילוסופיה היוונית העתיקה ועד המדע המודרני בשנת 1965(!) הייתה, כי היקום לא נברא בשלב מסוים, אלא היה קיים תמיד…

הטבור נעול או פתוח?

הדעה הרווחת בקרב אנשי הרפואה והביולוגיה היא, כי לאחר הלידה תפקיד הטבור מסתיים לחלוטין. שהרי עד הלידה היה טבור העובר משמש כשער כניסה אשר דרכו קיבל העובר את המזון והחמצן הנדרשים…

תפילין ורפואה סינית

איזה קשר יכול להיות בין מצות הנחת תפילין לבין רפואה סינית? לדברי ד''ר סטיבן שראם מניו יורק, קשר כזה קיים גם קיים. לפני שנים אחדות השתתף ד''ר שראם המגדיר את עצמו…

ההרדמה הרפואית הראשונה לשם ניתוח

הדיווח הבא מופיע בספרי רפואה רבים העוסקים באנטומיה ורפואה, ובכל אנציקלופדיה מצויה. (הציטוט שלפנינו מתוך אנציקלופדיה ''מכלל'' כרך ו' עמ' 109): ''עד לגילויים של אמצעי ההרדמה הנוטלים את כושר החישה של…

גן הכהונה

בצו האלקי על מינויו של אהרן לכהן הגדול נאמר כי גם בניו ובני בניו אחריו במשך כל הדורות יהיו כהנים (לענין עבודה בבית-המקדש, נשיאת כפיים, מתנות כהונה ועוד), כאשר הכהונה תעבור…

באיזה יום להריון מתחילים חיי העובר?

כבר בסוף המאה ה19- התברר כי מוחו הפועל של כל יצור החי מפיק זרמי חשמל הניתנים למדידה. תגלית זו הובילה להמצאת המוניטור, אשר באמצעות חיבורו לאלקטרודות בראשו של החולה, מתאפשר לרופאים…

הזרע והמבול

נאמר בתלמוד (נדה יג, א): ''כל המוציא שכבת זרע לבטלה, חייב מיתה (-בידי שמים). שנאמר ''וירע בעיני ה' אשר עשה (אונן, בנו השני של יהודה שהיה משחית את זרעו) וימת גם…

צורת העולם

כידוע, העמים הקדמונים היו סבורים שהעולם הוא משטח רחב הניצב על זנבות שלשה לוייתני ענק. והיו שהאמינו שהארץ מוחזקת על ידי ארבעה פילים אדירי מימדים העומדים על גבי צב ענק השט…

חיים לאחר החיים?

לפני שנים ספורות יצאו עיתונים רבים בארץ ובעולם בכותרות רעשניות המכריזות כי לראשונה טוענים אנשי מדע כי יש חיים לאחר המוות!! נצטט כאן לדוגמא כתבה מן העיתונות (צילום הכתבה מופיע בחוברת…