• מחבר:

כדור הארץ החלול – Hollow Earth

מהי תיאוריית כדור הארץ החלול וכיצד היא התפתחה?

Edmund Halley

הראשון שהגה את הרעיון שכדור הארץ הוא חלול היה האסטרונום הנודע   אדמונד האלי (1656-1742)
שבין השנים 1698 ו- 1700 השתתף במשלחות של הימייה הבריטית לאפריקה ואמריקה כדי לבצע מדידות של נטיית השדה המגנטי.
האלי הוטרד מכך שהסטייה המגנטית משתנה במשך השנה.
הוא טען שניתן להסביר זאת ע"י ההנחה שכדור הארץ מורכב מכדורים קונצנטריים שעליהם יש קטבים מגנטיים נוספים.
סיבוב איטי של הכדורים הפנימיים יכול להסביר את התנועה הנצפית של הקטבים המגנטיים.


מבנה כדור הארץ על פי האלי

האלי טען גם שהכדורים הפנימיים יהיו מיושבים, הוא הציע גם שהאטמוספירה הפנימית בתוך כדור הארץ יכולה להיות מוארת או שהכדורים הפנימיים יכולים לפלוט אור או לחלופין הוא העלה את ההשערה בדבר קיום של שמשות קטנות בתוך כדור הארץ.

האלי גם טען שהזוהר הצפוני והדרומי הם דליפות של אותו אור הבוקע ממעמקי האדמה.

על פי מחברי הספר Lands Beyond (הארצות שמעבר) המקבץ מיתוסים גיאוגרפיים,

המתמטיקאי והפיזיקאי השוויצרי לאונהארד אוילר דיבר במאה ה-18 על כדור ארץ חלול.Leonhard Euler

לפי אוילר, בלבו של כדור הארץ ישנה שמש שמספקת אור ליושבי הארץ הפנימית.

עוד טוענים המחברים, כי סר ג'ון לזלי, מתמטיקאי ופיזיקאי סקוטי שחי בין המאות ה-18 וה-19, פיתח את התיאוריה של אוילר ודיבר על שתי שמשות פנימיות שנקראות פלוטו ופרוסרפין .

במאה ה-19 חוקרים ומגלים שנסעו ברחבי העולם חזרו ממסעותיהם אל מקומות מרוחקים (מרוחקים מאירופה, כמובן) מצוידים בסיפורים ילידיים שדיברו על "עולם פנימי" מיושב בישויות רבות עוצמה שמחזיקות בטכנולוגיה מתקדמת או ביכולת כישוף.

גם במיתולוגיה הטיבטית ישנם אזכורים לתושבים של פנים כדור הארץ החיים ב'שהמבאלאה'
(Shambhala, המקום שעל פיו נכתב הספר על העיר הסודית שנגרי-לה; Shangri-La)
שעיר הבירה שלה ידועה בשם אגארטא (Agharta) ואילו באגדות של אירופה המוקדמת ישנם סיפורים על "אנשים" או יצורים המתגוררים בתוך כדור הארץ
ויוצאים דרך פתחים כדי לבצע פעולות שונות (בעיקר חטיפות של אנשים ונזק אך יש גם הקשרים חיוביים יותר).

לשבט ההופי האינדיאני ישנן אגדות בהן מסופר כיצד והיכן ניתן להיכנס לתוך כדור הארץ.
וגם במצרים העתיקה דובר רבות על העולם שמתחת לאדמה.

בשנות ה20 וה 30 של המאה ה 20, אגודה גרמנית (Thule society, מטרתה לחקור את מוצא הגזע הארי) שהיוותה את אחת מהמקורות למפלגה הנאצית
ונהנתה מתמיכתו של היטלר האמינה בתיאוריה של כדור הארץ החלול.
יש הטוענים כי היטלר שיגר משלחת לאנטרטיקה כדי לאתר את פתח הכניסה וחובבי קונספירציות למיניהם אף טוענים שהוא ברח לשם כאשר גרמניה נחלה תבוסה.
בהמשך, אנשים שונים פרסמו ספרים עם טענות והוכחות שונות לתיאוריה.

יחד עם תחילת הופעתם של עב"מים נוספה הטענה כי אותם עב"מים הם כלי התחבורה של אנשי ה"עולם התחתון" והם נכנסים ויוצאים דרך הקוטב הצפוני והדרומי.

עם תחילתו של עידן החלל נעזרו תומכי הארץ החלולה בתמונות של נאס"א שבהם, נראים בבירור פתחים בקטבים (ראו תמונות בהמשך).

עכשיו – שימו לב מה כתוב במקורות שלנו – ("הפוך בה והפוך בה וכולה בה")

מהמקורות שלנו

זוהר-חדש בראשית

ישנו מאמר מפורסם בזוהר הנקרא "מאמר שבע הארצות"
בו מתואר
מבנה כדור הארץ והיצורים החיים בוזוהר-חדש בראשית :סדורא דעלמא…שבע ארצות אינון דא לעילא מן דא
כמא דאינון שבעא רקיעין דא לעילא מן דא
כדור הארץ
מורכב משבע ארצות אחת על השנייה
[ דוגמת מבנה הבצל העשוי
קליפות אחת על השנייה ]
כשם שהרקיעים שמעלינו שבעה הם כך נברא
כדור הארץ באותה מתכונת .והם : 1 ארץ , 2 אדמה , 3 ארקא , 4 גיא , 5 נשיה , 6 ציא , 7
תבל .
"תבל" זה פני הכדור בו אנו חיים .כד נפק אדם מגנתא דעדן ואתתרך מתמן אתרמי לההוא דאיקרי ארץ דאיהו
אתר חשיך דלית תמן נהירו כלום ולא משמש כלום כיון דאדם עאל תמן דחיל דחילו סגי ולהט החרב המתהפכת הוה מלהטא גו סטרין גו ההוא ארץ כיון דנפק שבת
והרהר בתשובה ארים ליה קב"ה וסליק ליה לההוא אתר דאקרי אדמה דכתיב
"וישלחהו ה' אלהים מגן עדן לעבוד את האדמה"
כאשר גורש אדם הראשון מגן עדן ( כידוע אדם הראשון היה בגן עדן התחתון הנמצא כאן בעולם
הזה אך נסתר מאיתנו )
בעקבות חטאו הוא נזרק למקום הנמוך ביותר בתוך הכדור הנקרא "ארץ" שהוא מקום חשוך מאוד אשר אור השמש וגרמי השמים לא חודר
לשם מה שגרם לאדם הראשון לפחד גדול ועוד זאת להט החרב המתהפכת היתה שם,
לאחר שיצאה השבת הוא עשה תשובה על חטאו העלה אותו הקב"ה משם קומה אחת ל"אדמה" שנאמר 'לעבוד את האדמה' .בהאי אית נהירו דנהיר ודיוקנין דכוכביא
ומזלי –
מכאן כבר רואים את אור השמש והכוכבים .תמן ציורין דבני נשא עילאין גוברין דנפקו מאדם קדמאה במאה ותלתין שנין דקא הוה משמש ברוחי נוקבי ואינון עציבין תדיר ולית בהו חדוה ואלין משטטי ונפקי לעלמא דא
ומתהפכין לסטרא בישא ומהדרן תמן וצלאן צלותא ומתיישבן בדוכתייהו תמן וזרעין זרעין ודרכין ואכלין וחטין לית תמן ולא חד משבע זיני תבואהפה כבר מתוארים יצורים מסויימים שתמיד עצובים ושמושג השמחה לא קיים אצלם , מדי פעם הם עולים לפני כדור הארץ
אך אינם נשארים כפי שהיו שם אלא מתהפכים ליצורים רוחניים המחטיאים את בני האדם בעבירות שונות ובעיקר במה שקשור לטומאת עריות ,
לאחר מכן הם שבים למקומם מתפללים וחוזרים לעבודה…
זריעת האדמה ועבודתה , אך חיטים ושאר שבעת המינים לא קיימים שם
.
[ כשאין חיטים משמעות הדבר היא שאין "דעת" והמרחק מהכרת האלוקים גדול הוא ]בהאי אתר אתיילידו קין והבל-
במקום הזה נולדו קין והבל .כיון דחטא קין אחית ליה הקב"ה לההוא אתר דאקרי ארץ דכתיב
הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה מההיא אתר דאקרי אדמה והייתי נע ונד בארץ בגין דתמן אתדחייא ואתתרך והיה כל מוצאי יהרגני
ההוא להט החרב המתהפכת והוה דחיל והרהר בתשובה וסליק ליה הקב"ה
לארקא והוה תמן ואוליד בנין ובארקא אית נהירו דנהיר מגו שמשא וזרעין זרעין ונטעין אילנין ולית תמן חטין ולא מאינון שבע זיני תבואהלאחר שחטא קין ברצח הבל הורידו הקב"ה לקומה שמתחת ל"אדמה" ה"ארץ"
המקום החשוך והמפחיד שגורם למי ששם להרהר בתשובה בעל כורחו ,
לאחר מכן העלהו הקב"ה לקומה השלישית "ארקא"
ולשם גם כן מגיע אור השמש ושם הוליד קין צאצאים וגם שם קיימת עבודת אדמה אך אין חיטה ושבעת מינים .כל אינון דתמן אינון מתולדות קין ואינון בתרין רישין מנהון עילאין ומנהון זעירין לית בהו דעתא שלים
כשאר בני נשא דהכא .
כל תושבי המקום ההוא מצאצי קין הם חלקם גדולים וחלקם קטנים בעלי שני ראשים המה .
ואין להם דעת ושכל כמו לבני אדם כמונו .זכאין אינון לזמנין ואתהדרן לסטרא טבא ולזמנין אהדרן לסטרא בישא ומולידין ומייתין כשאר בני נשא

התכונה שלהם היא שפעם הם טובים והגונים ופעם הם רעים ומושחתים ויש אצלם זכרים ונקבות ילודה ומיתה כבני האדם .אדם הוה באדמה עד דאוליד שת ומתמן סליק לעילא ארבע דרגין מקין
וסליק להאי אתר דאקרי תבל ותבל דא עילאה על כלהו דרגין כיון דסליק סליק לאתר בי מקדשא דאקרי באינון שמהן דהוה דיוריה בהו
לאחר שאדם הראשון הוליד את שת, הקב"ה העלהו לפני כדור הארץ הנקרא "תבל" ומקום עלייתו היה בהר הבית מקום המקדש .שלוש ארצות נוספות הן גיא נשיה וציה , שיטחו של "גיא" הוא גדול כגודלו של הגיהנם הנמצא גם כן בתוך כדור הארץ .בגי"א ונשי"ה וצי"ה אתבדרו אינון דבנו מגדלא ואולידו תמן על דארגיזו למלכא עילאה קדישא בגו דא קריב לנורא
דדליק אית בני נשא בכל יקירו בעותרא ועפרות זהב ואבנין יקירין מאן דעאל תמן והוא מהכא מתבל.
בחמידו דההוא עותרא יהבין ליה וסליק לזמנין לדוכתא דאקרי נשיה בגין דיתנשי מתמן ונחית להאי גי"א דלא ידע אתר דהוא מתמן.
גי"א דא הוא באמצעות דעילא ותתא דא אקרי גי בן הנם ורצועה חדא נפקא מתמן לעילא להאי תבל ואקרי אוף הכי גי בן הנם ותמן פתחא דגיהנם
ואינון בני אנשא דתמן בגין דא כלהו ידעי בחרשין וחכמאן ותמן זרעי ונטעי אילנין ולית תמן חטין ולא חד משבעה מינין.
בגיא נשיה וציה קומות ארבע חמש ושש פוזרו כל אותם שחטאו בדור הפלגה והכעיסו את הקב"ה בבנית מגדל בבל למרוד בו ,
למקומות אלה ישנה קירבה יתרה לאש הגיהנם דבר שבין השאר גורם לאותם איזורים להיות עשירים בזהב אבנים טובות ומרגליות לרוב ,עוד מגלה הזוהר שאדם שייקלע לשם לא ירצה לעזוב את המקום מרוב חמדת העושר שיש שם ותושבי המקום יעלו אותו קומה אחת למעלה
ל"נשיה" שמשמעה בלשון הקודש – שכחה כדי שישכח את מוצאו ויישאר שם .עוד אומר , תוצאה נוספת של קירבתם לגיהנם זה היותם בקיאים בחוכמות רבות ובכישופים .שימו לב לקטע הבא :
בנשי"ה אית בני נשא קטועין זעירין ולית להון חוטמין בר תרין נוקבין דנפקא בהו רוחא
וכל מה דעבדי מיד משתכחי וע"ד איקרי נשיה וזרעי ונטעי אילנין ולית תמן חטים ולא משבע זיני.
ציה הוא אתר כשמיה ביבשותא בכלא ותמן בני נשא שפירן בחיזו ומגו דההוא ציה כד ידעי אתר דמקורא דמיין נבעין עאלין תמן
ולזמנין דסלקין מגו מיין להאי תבל ואינון בני מהימנותא יתיר מבני נשא אחרנין
ובינייהו דיורין טבן ועותרא סגי וזרעי זעיר מגו יבשותא דהתם ונטעי אילנין ולא מצליחיןבקומה חמישית ישנם בני אדם קטנים ואין להם אף אלא שני חורים במקום אף בולט ומשם נשימתם ,
ומה שמאפיין אותם זה מעין 'מחלת שכחה' כל מה שהם עושים מיד שוכחים ממנו , וגם שם אין חיטים ושבעתנ מינים .
תיאור זה לא משאיר הרבה מקום לספיקות באשר למוצאם של החוצנים המוכרים בכל העולם .בקומה שישית "ציה" – כשמה כן היא ציה ושממה מקום יבש מאוד כמעט ללא מים ובני האדם ששם יפים מאוד.
באופן טבעי אנשי המקום הזה מחפשים מים בנרות וכל רמז על מקור מים יוביל אותם לשם ופעמים שאף לכדור הארץ הם עולים ,
לאנשים האלה תכונות טובות מאוד והם בעלי יושר הגינות ומוסר והמקום בו הם חיים הוא מקום יפה עשיר מאוד אך סובל ממחסור במים
מה שמקשה מאוד על עבודה חקלאית .ותיאובתא דלהון לבני נשא דהכא ומכלהו לית דאכלי נהמא בר אלין דהכא בתבל
דהא לעילא מכל אלין תבל דכתיב והוא ישפוט תבל בצדק.
כגוונא דכל אלין ארעאן אית בהאי תבל וכל אלין שמהן אית בהון אוף הכא בגין דאיהו שביעאה.
וכל אלין בדיורין דבני נשא משניין אלין מאלין דכתיב מה רבו מעשיך ה' .
וכל תשוקתם של האנשים האלה היא לבני האדם שכאן על פני כדור הארץ הנקרא "תבל" שהם היחידים בעלי דעת שלימה ושכל טוב המותאם להכיר את האל
ולעובדו ולכן היחידים שאוכלים לחם וחיטים הם יושבי תבל …לא רק הרקיעים והארצות הם שבעה , אלא גם היבשות כאן בכדור הארץ הם שבעה :
אמריקה הצפונית , אמריקה הדרומית , אירופה , אפריקה , אסיה , אוסטרליה , ואנטארקטיקה .
והשוני בין תושבי היבשות כאן מזכיר מעט את ההבדלים בין יושבי אותן ארצות שם למטה .

הזוהר הקדוש דף קנז ע"א-ע"ב

הזוהר הקדוש דף קנז ע"א-ע"ב

ר' חייא ור' יוסי היו הולכים בדרך.
אמר ר' יוסי לר' חייא :
בכל זמן שאנו הולכים בדרך ולומדים ותורה, הקב"ה עושה לנו נס.

ועכשיו שהדרך הזאת ארוכה לנו, נעסוק בתורה, והקב"ה יהיה איתנו.

(פה הם לומדים את התורה שמדברת על בני ישראל במצרים ועל המצה שהיא לחם עוני…..)

עד שהיו הולכים, שמעו קול אחד שאמר :
גדוד מרצחים אורבים לכם בדרך, עלו אל ראש ההר, ולא תרדו בדרך הקשור ויורד למטה!!

אמר ר' יוסי :
משמע מזה, שהקב"ה רוצה לשמור את דרכינו.
עלו למעלה ונכנסו בהר אחד, ובין סלעים חזקים.

אמרו :
לפי שהקב"ה רוצה בדרך הזה, נראה דבר מה או שיקרה לנו נס…

הלכו וישבו אצל בקעות הסלע, עלה עליהם אדם אחד,(מתוך הבקעות
שבסלע), תמהו !!!

אמר ר' יוסי :
מי אתה ??

אמר :
מאנשי "ארקא" אני (ארקא – ארץ אחת משבע ארצות).

אמר לו ר' יוסי :
יש שם בני אדם ??

אמר לו :
כן, והם זורעים וקוצרים, ומהם בצורה אחרת משונה ממני.
(דהיינו שיש להם שני ראשים, כנזכר בפרשת בראשית בכ"י- ואינו בדפוס..)
ועליתי אליכם לדעת מכם מה שמה של הארץ אשר אתם בה…

אמרו לו :
שהיא נקראת "ארץ", משום שכאן שורה ארץ החיים. כמו שכתוב :
ארץ ממנה יצא לחם (איוב כ"ח), ומארץ הזו שלנו יוצא לחם.
אבל, משאר ארצות, לא יוצא לחם. ואם יוצא אינו משבעת המינים.

בינתיים, חזר למקומו.

תמהו ואמרו : ודאי שהקב"ה רוצה לעורר אותנו בדבר הזה !

אמר ר' חייא :
ודאי המקרא הזה שהזכרת, אני זוכר, שלמדתי מזקני, דבר עליון אחד בחג הפסח.

אשר נתן הקב"ה לישראל, לחם זה מארץ החיים, ואח"כ לחם מן השמיים וכו'.

עוד אמר :
בן אדם, כשיוצא לעולם הזה, אינו יודע מאומה, עד שטועם טעם לחם, כיוון שאכל לחם,
מתעורר לדעת ולהשיג.כך כשיצאו ישראל ממצרים לא היו יודעים מאומה, עד שהטעים להם הקב"ה לחם מארץ הזו שהוא מצא, כמו שכתוב :
"ארץ ממנה יצא לחם", ואז באו ישראל לדעת ולהשיג את הקב"ה כהתינוק שאינו יודע ואינו משיג עד שטועם לחם מעולם הזה וכו'.

בא ר' יוסי ונשקו. אמר :
ודאי על זה העיר, הקב"ה אותנו בזה (דהיינו, לדבר עם האדם מאנשי "ארקא" שבסיבתו באנו לדברי תורה האלה),
קמו והלכו בעוד שהיו הולכים, ראו שני דורמסקין (מין פרי). אחד זכר ואחד נקבה, אמר ר' יוסי :
אין לנו דבר בעולם שלא יהיה בו זכר ונקבה.

וכל מה שיש בארץ, יש גם כן בים.

תמונות

ליחצו על תמונה להגדלה

אפולו 11 – 1969

Apollo 8

אפולו 11 – 1969


תצלום לווין שצולם על ידי הלווין ESSA-3 ב-6.1.1967

תצלום לווין שצולם על ידי הלווין ESSA-3 ב-23.11.1968

וידאו