חוט כסף רוחני באדם

מחקרים נרחבים שנערכו במקביל בארצות-הברית, ברית-המועצות (לשעבר), אנגליה ועוד, על ידי אחדים מן הידועים שבחוקרי הנפש בעולם, כגון פרופ' ק. רינג, ד''ר מאהל ועוד, העלו כי בתנאים מסוימים קיימת אפשרות של…