החיים המסתוריים של הצמחים

  א. האם יש לצמחים רגשות? בשנים האחרונות הולך ומתפרסם בקרב קהיליית המדענים בכל רחבי העולם מחקר עולמי מרתק, לפיו העולם הירוק שנראה לנו חסר חיים ומשולל רגשות, אינו כזה כלל…

חיתוך וביקוע באמצעות קרינה

מפליא לגלות שחכמי תורת ישראל אשר חיו לפני קרוב לשלשת אלפי שנה, סמוך לבנין בית המקדש הראשון, הכירו מתוך התורה את אפשרות החיתוך העדין והביקוע המדוייק באמצעות קרינה. במסגרת סודות הטבע…

הכרת כל הדגים ויצורי המים בעולם

  סימני הדגים המותרים באכילה, מבוארים בתורה שבכתב. וכך נאמר: את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו. (דברים יד, ט) :וקיבלנו בתורה שבעל פה משנה מסכת…

הכרת כל הבהמות והחיות בעולם

וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר אלהם. דברו אל בני ישראל לאמר: זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת, מעלת גרה בבהמה…

כמה כוכבים יש בגלקסיית כימה

בצביר הכוכבים הנקרא "כימה" (פליאדות), והמרוחק מאיתנו בכשלש מאות שנות אור, העין מבחינה בששה כוכבים. העין החדה ביותר יכולה להבחין בתנאי ראות תקינים בכוכב שביעי ושמיני. ואכן כך סברו האסטרונומים במשך…

הארכיאולוגיה מצדיעה לתורה!

"האמת היא שמדריכנו העיקרי היה המקרא. כארכיאולוג אינני יכול לתאר לעצמי התרגשות רבה יותר מאשר עבודה כשתנ"ך ביד האחת, ואת חפירה בשניה". (יגאל ידין בספר "חצור" עמ' 193) בדור האחרון, עם…