• מחבר:

הגאון רבי עובדיה יוסף: "אין להתיר גידול עגלי חלב באופן הגורם צער בעלי חיים"
הדברים נאמרו לח"כ הרב נהרי לקראת דיון בוועדת החינוך שעסק בנושא.

"אפעל לביטול מוחלט של ההיתר לגידול עגלי החלב"
כך הודיע ח"כ משולם נהרי בדיון בוועדת החינוך שעסק בענין גידול עגלי החלב.
נהרי אמר את הדברים ליו"ר הוועדה ח"כ פורז משינוי, שהתקין תקנות מחמירות בעניין.
על פי פסק הלכה של נשיא מועצת החכמים הראשל"צ הרב עובדיה יוסף,
אין להתיר גידול עגלי חלב באופן הגורם צער בעלי חיים האסור מדאורייתא.
"אין כל סיבה לגרום צער כלשהוא לצורך עינוג גסטרונומי,
וכל עוד אין מדובר בצורך חיוני לבני אדם אין להתיר צער בעלי חיים", פסק הרב.
פסק זה מצטרף לפסק קודם של הגר"ע יוסף בעניין פיטום אווזים שגם בו קבע הרב כי
חל איסור מוחלט לפטמם ובעקבות כך נאסר פיטום אווזים בישראל לפני מספר חדשים.
בתקנות שאושרו בוועדת החינוך, נקבעו מס' כללים שיקלו במעט את הסבל שעוברים העגלים.
בישראל מגודלים כיום, כעשרת אלפים עגלי חלב שרובם מיוצאים לחו"ל.
בתנאי מחייה מצומצמים ביותר, מתוך כוונה לגרום לכך שלא יתפתחו באופן רגיל, ובשרם, ישאר רך.
באון הגידול הנהוג היום, נכלאים העגלים בתאים זעירים שמהם אינם יכולים להוציא את ראשם,
נמנע מהם מזון המועשר בברזל על מנת שעצמותיהם לא יתחזקו ובשרם ישאר רך.
בתא הזעיר, העגלים אינם יכולים להסתובב, להתמתח או לשכב כראוי,
כדי לגרום שעצמותיהם לא יתחזקו ושריריהם לא יופעלו.
כדי לאלצם ללגום כמויות גדולות מתערובת הפיטום, מונעים מהם שתיית מים,
למרות החום הרב הגורם לעגלים צמאון תמידי איום ונורא.