• מחבר:

איזה קשר יכול להיות בין מצות הנחת תפילין לבין רפואה סינית?
לדברי ד"ר סטיבן שראם מניו יורק, קשר כזה קיים גם קיים.

לפני שנים אחדות השתתף ד"ר שראם המגדיר את עצמו "יהודי שאינו שומר מצות", בסמינר לדיקור סיני, שמסר מומחה צרפתי ידוע.
שראם המנהל מרפאה המטפלת באנשים הסובלים מחרדה ודכאון בקש למצא שיטות חדשות, כדי להביא מזור למטופליו.
"עברנו אחת לאחת על תעלות האנרגיה שהרפואה הסינית מתארת. מעל כל תעלה קיימת נקודת דיקור.
התקדמנו לפי הסדר, מעמוד השדרה לכיוון הראש.

כאשר המרצה הצביע על נקודה מסוימת פתאם הבחנתי, כי בנקודה זו ממש מניחים תפילין. הסקרנות שלי התעוררה".

את התוצאות לסקרנות הזו, ניתן למצא בגליון חדש אוקטובר 2002 של כתב העת לרפואה סינית – Journal of Chinese Medicine.

תחת הכותרת "תפילין: נקודת דיקור עתיקה להשגת בהירות נפשית", קובע שראם, כי כאשר מניחים אותם כראוי, מעוררות התפילין נקודות אקופונקטורה, המשפרות את הרכוז.

 


נקודות החפיפה בין תפילין לדיקור, מתוך המאמר

שראם, שאינו מסתפק בשני מקצועות בלבד (רפואה קונבנציונלית ורפואה סינית), אוחז גם בתואר לכימיה אנליטית, מאוניברסיטת 'מרילנד'.
לדבריו, רצועות התפילין נוגעות בנקודות מפתח על פי הרפואה הסינית. למשל, רצועת התפילין של יד, נוגעת בנקודה הקרויה 'לב 7', מתחת לזרת בחלק הפונה לעבר הזרוע.
'זוהי נקודה משמעותית מאד, המשמשת ברפואה הסינית לטפול בכל מחלת נפש".

הנקודה שעל העורף עליה מונח קשר של תפילין של ראש, מקבילה לנקודת האקופונקטורה 'דו-16' שלדבריו מעוררת ומזינה את המח באנרגיות חיוביות.
למיטב ידיעתו הוא הראשון שעמד על תגלית זו.
שראם מציין , כי המחקר שפרסם כיכב בשער הגליון, בחודש בו הוא התפרסם.
"לא הנחתי תפילין המון שנים," מספר שראם, "עד שחבר ילדות התקשר אלי לפני 5 שנים ושכנע אותי שכדאי לי להתחיל".

לדבריו התוצאות היו מידיות. את הקשר בין ערנות ורכוז לבין התפילין, עשה בחג החנוכה כאשר רכש זוג תפילין חדש.
"הבחנתי מיד שבתפילין החדשות החשיבה שלי הרבה יותר צלולה", הוא מספר.

הדברים ששמע במהלך הסמינר לרפואה סינית רק חיזקו אצלו את ההכרה בקיומו של קשר בין שני התחומים.

הוא הכין לעצמו יציקת גבס של יד שמאל, "הניח" עליה תפילין והחל למפות את טיב נקודות האקופונקטורה בהם הרצועות נוגעות.
"גיליתי שהתפילין מעוררות מערכת יחודית של נקודות שמריצות את המח והנפש.
מסבה כלשהי נראה כי התפילין נוגעות בכל המקומות הנכונים".

אחד הממצאים המענינים שגילה קשור למנהגים השונים, בענין כריכת רצועות התפילין על כף היד.
"מתברר כי המנהגים השונים, מקבילים לאפשרויות שונות של נקודות דיקור, באזור כף היד", הוא אומר.

שראם אומר כי תגליתו עולה בקנה אחד עם מקורות בקבלה, המדברים על כך, שהנחת תפילין מרוממת את האדם ומעוררת בו מחשבות קדושה.

לתפילין בית-אל