• מחבר:

כידוע, העמים
הקדמונים היו סבורים שהעולם הוא משטח רחב הניצב על זנבות שלשה לוייתני ענק. והיו שהאמינו שהארץ מוחזקת על ידי ארבעה פילים אדירי מימדים
העומדים על גבי צב ענק השט באוקינוס אין סופי. כך או כך לכולם היה ברור שרעידות האדמה נגרמות כתוצאה מתזוזה כל שהיא של מחזיקי העולם…
תיאוריית המשערים שהעולם כדורי היתה נחשבת בלתי סבירה ובלתי הגיונית לחלוטין.

רק בתקופה מאוחרת יותר החלו לטעון חלק מחכמי יון, שהעולם כדורי. אך הדיעה הרווחת עוד מאות רבות של שנים בקרב כמעט כל האנושות היתה כי הארץ
היא שטוחה, או לכל היותר – בצורת כיפה.

אולם, מאז התגלתה יבשת אמריקה לפני כחמש מאות שנה (בשנת ה'רנ"ב1492-), בעקבות מסעו של קולומבוס אשר ביקש להגיע להודו שבמזרח על ידי מסע לצד
מערב, ובכך עורר רבים לצאת להפלגות דומות, החלו אנשים רבים להבין כי אכן צורת העולם כדורית. וזאת, יש להדגיש, בניגוד גמור לדיעה אשר עדין
היתה רווחת בקרב ההמון באותה תקופה, כי הארץ היא שטוחה.

גישה זו שהארץ כדורית הלכה והתחזקה, ובדורות האחרונים קיבלה חותמת מדעית מוחלטת וברורה – בפרט לאור תצלומי העולם מן החלל, עד אשר תאוריית
המשטח הניצב על גבי לוויתנים ופילים מעלה חיוך על פנינו. ובכל זאת, אם נזכור שהנתון היחיד אשר היה לפני אנשי העולם באותה תקופה היה רק משטח
של שדות והרים למלא העין, הרי שלא היתה להם שום סיבה להניח שהעולם כדורי. ובפרט שלפני שגילה ניוטון את כח המשיכה, לא היה שום הגיון לומר
שהעולם המאוכלס בבני אדם ובעלי חיים (וחפצים שונים) הוא כדורי, והבריות שבצידו השני עומדות כשראשיהן למטה ורגליהן למעלה, ואינן נופלות ממנו…

והנה בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א) אשר נכתב לפני כאלפיים שנה נכתבו הדברים הבאים, כאשר הזוהר אומר שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם
לכן(!) על ידי רב המנונא סבא:

"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב – כלומר, העולם והאנושות שעליו – מתגלגל בעיגול ככדור) אלין לתתא ואלין לעילא (אלה – כלומר,
חלקם – מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו
כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות – המתגוררים בחלקים השונים של הכדור – שונים בחזותם – בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', – מחמת שינוי מזג האויר,
כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם). ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין.
לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לא?ל??ה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא
זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'. דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך!
(תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה – חכמת התורה) וכו'."

בקטע קצר וקולע זה של הזוהר הקדוש נכללות מספר ידיעות נכבדות:

א. העולם בצורת כדור. ולא כהבנת האנושות אז שהעולם בצורת משטח.

ב. ובכל זאת, לא רק בחציו העליון מתגוררים בני אדם, אלא גם בחציו התחתון.

ג. גם בני האדם שבמחצית הכדור התחתון קיימים ועומדים (כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור) כשאר בני האדם שבמחצית העליונה. כח המשיכה.

ד. על אף הדמיון והשויון בצורת בני האדם ובמצבם שבשני חלקי הכדור, חזות פניהם, צבעם, וכדו' שונים ממקום למקום (כושים, אדומי העור, צהובי העור
וכו').

ה. השוני שבחזות בני האדם במקומות השונים נובע כתוצאה מהבדלי מזג האויר שבין המקומות.

ו. בחלק מן העולם, כאשר לאלה יום לאלה לילה, וכשלאלה לילה לאלה יום.

ז. ויש מקום בעולם שמואר תקופה ארוכה וחשוך זמן קצר.

*

חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו ידוע לאנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל
מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא
"איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני

מאמר של הרב זמיר כהן באדיבות אתר
הידברות