• מחבר:

בצו האלקי על מינויו של אהרן לכהן הגדול נאמר כי גם בניו ובני בניו אחריו במשך כל הדורות יהיו כהנים (לענין עבודה בבית-המקדש, נשיאת כפיים, מתנות כהונה ועוד), כאשר הכהונה תעבור מן האב לבנו, אך לא לבתו. כלומר, בתו של כהן שבעלה אינו כהן, בניה אינם כהנים. (ראה ויקרא פרק ח', פרק כ"א ועוד).

הסיבה לכך היא בודאי רוחנית במהותה, וככל מצוות התורה. אולם יש לציין את התפעלותם של אנשי המחקר הגנטי מתוצאות מחקר מדעי בינלאומי מקיף שנערך בכהני זמנינו על ידי צוות בראשות פרופ' קרל סקורצקי, ראש החוג לביולוגיה-מולקולרית בפקולטה לרפואה של הטכניון ומנהל המחלקה לנפרולוגיה במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, ובשיתוף חוקרים ידועי שם מארצות הברית ומאנגליה כגון ד"ר ד. גולדשטיין מאוניברסיטת אוקספורד ד"ר ג. ברדמן מאוניברסיטת קולג' בלונדון ועוד.
המחקר התפרסם בין השאר ב:
Discover, (1997, April), 18(4), 24 Science News, (1998, 3 October), 154 (14) 218

מממצאי המחקר הגנטי המקיף שנערך במשך מספר שנים עולה כי אצל כהנים ללא הבדלי מוצא: אנגלים, תוניסאים, קנדים, רוסים, תימנים, אשכנזים וספרדים, נמצא גן משותף ב-D.N.A שלהם, בשכיחות גבוהה שאין כמותה בשום קבוצת אוכלוסיה אחרת. התברר כי 70-80 אחוז מהם נושאים את אותו הגן, אשר אצל יהודים שאינם כהנים ואצל גויים, אפשר למוצאו רק בשכיחות של 5 אחוז בלבד!
הגן הזה מעיד בוודאות, לדעת החוקרים, על היות הכהנים מכל העדות בני אותה משפחה, צאצאיו של איש אחד שהוא אבי המשפחה, אשר חי לפני פירוד היהודים לספרדים ולאשכנזים (-דבר שהתרחש במהלך הגלות לפני כאלף שנה).

המעניין מכל הוא, שהגן המשותף הזה עובר רק מאב לבן ולא לבת, משום שהגן נמצא רק בכרומוזום הגברי Y. ומכאן שרק נכדים שהם בני הבן, נושאים את הגן המיוחד המעיד על השתייכותם למשפחת הכהנים!

ואם לא די בכך, הרי מתברר כי מאחר ולפי בדיקות מסוימות בגן ניתן לקבוע כמה דורות חלפו מאז אבי המשפחה בעל הגן המקורי ועד היום (ראה על-כך את דברי ד"ר אברהם עמאר מנהל היחידה לסיווג ותיאום רקמות ב"הדסה" עין-כרם, במאמר שפורסם ב"תגלית" 3 עמ' 14), הגיעו אנשי המחקר למסקנה כי בממוצע חלפו כ- 106 דורות מאז אבי משפחת הכהנים, ועד היום.
כדי לדעת בכמה שנים מדובר יש להכפיל מספר זה באורך שנותיו של כל דור.

("דור" אינו מספר שנים אחיד. שהרי כהן אחד נולד לאביו בן העשרים, בעוד שכהן אחר נולד לאביו בן הארבעים או בכל גיל אחר.
משום כך נהוג, כידוע, לחשב שלשים שנה בממוצע כשנות דור). 106 דורות כפול 30 שנה שווה 3180 שנה. אהרון הכהן חי כידוע בתקופת יציאת מצרים אשר התרחשה לפני כ3300- שנה! החישוב הממוצע של המחקר המדעי קלע אפוא כמעט בדיוק לימיו של אהרון הכהן כפי מסורת התורה. (לאמיתו של דבר, בהתחשב בתנודות של מספר שנות "דור", ניתן להחשיב זאת כ"קליעה מדויקת").

ד"ר אברהם עמאר (מנהל היחידה לסיווג ותיאום רקמות ב"הדסה" עין-כרם), אשר כתב סקירה כללית על אודות תחקיר חדשני זה ב"תגלית 3", מסיים את מאמרו במשפטים הבאים:

"מי שמסרב להאמין במסורת של עם ישראל, נאלץ לכוף ראשו בפני ההוכחות המדעיות לאמיתותה ואמינותה של מסורת התורה שהועברה בדקדקנות מדור לדור".


קישור למאמר ב"חדשות המדע"

מאמר של הרב זמיר כהן באדיבות אתר
הידברות