• מחבר:

כבר בסוף המאה ה19- התברר כי מוחו הפועל של כל יצור החי מפיק זרמי חשמל הניתנים למדידה. תגלית זו הובילה להמצאת המוניטור, אשר באמצעות חיבורו לאלקטרודות בראשו של החולה, מתאפשר לרופאים לבחון את הפעילות החשמלית שבמוחו.

עם מות האדם, חדל מוחו לפעול. דבר הבא לידי ביטוי במוניטור בצורת קו ישר, ללא תנועה גלית.

לאור זאת הסיקו החוקרים את המסקנה החדשנית כי החיים מתחילים ביום בו מתחיל המוח לפעול ולשדר גלים חשמליים. שהרי אם הפסקת הפעילות החשמלית של המוח מעידה על מות האדם, נמצא שהתחלת הפעילות החשמלית של המוח, מעידה על התחלת החיים של העובר.

אך באיזה יום להריון מדובר? את זאת איש מהחוקרים לא ניסה אז לדעת. שהרי מי יוכל לבדוק מה מתרחש במוחו של עובר שגודל כל גופו כגודל שעועית, וגודל מוחו כראש סיכה(!)?

ואכן, במרוצת רוב שנות המאה העשרים איש לא העלה בדעתו אפשרות של בדיקה כזאת. רק לקראת סוף המאה העשרים, עם ההתפתחות הנפלאה של הטכנולוגיה ומיזעור מכשיריה, התאפשרה בדיקה זו.

הנה ציטוט מדבריו של פרופ' דיויד ליגר מהאוניברסיטה המרכזית של וושיגטון, בספרו "המשחקים בחיים". ספר הנחשב כאחד מהמתקדמים ביותר בתחום מחקרי זה:

"אין אנו יודעים די על התפתחות מוחו של העובר וכו'…

למן היום ה40- בערך, אשר בו מסתמן המבנה הבסיסי של המוח, ניתן להבחין בפעילות מועטת של גלים…"
לאור זאת, ברור כעת לאנשי המדע כי חיי האדם מתחילים בסביבות יום הארבעים להריון. [ומכאן, אגב, יש לדעת שלדעת אנשי המדע הפלת עובר (אשר כדי להשקיט את המצפון האימהי קוראים כיום לפעולה זו בשם "הפסקת הריון") לאחר 40 יום= רצח אדם! בכל מקרה, בעת צורך רפואי וכל ספק שמתעורר בנידון יש לפנות לרב מוסמך ולקבל הכרעה הלכתית ].

אכן, תגלית נפלאה ומעניינת. אך, האם בנושא מהותי כל-כך השאירנו בורא היקום ללא מידע עד שיומצאו בסוף המאה העשרים הכלים הטכנולוגיים המשוכללים אשר יוכלו לבדוק את גלי המוח של העובר? או שמא בהיותו בורא האדם וכותב התורה גילה לנו מראש מידע רב-ערך זה בהקשר הלכתי כל שהוא?

והנה, במשנה העוסקת בדיני טהרת אישה שנפל עוברה, מחלקת המשנה בין מצב בו התרחשה ההפלה לאחר שהעובר נחשב לאדם, לבין מצב בו נפל העובר לפני היותו נחשב אדם. וכך נאמר (מסכת נדה פרק ג' משנה ז'):

"המפלת ליום ארבעים, אינה חוששת לולד. ליום ארבעים ואחד, תשב לזכר ולנקבה ולנדה".

מדהים!

כיצד ידע כותב המשנה לפני כאלפיים שנה מידע שהתגלה רק בסוף המאה העשרים באמצעות כלים טכנולוגיים משוכללים ביותר?? (יש לציין שגם כעת, בתחילת המאה העשרים ואחת, החוקרים עדיין לא גילו את היום המדויק לגמרי. וכמו שכתב פרופ' ליגר: "מיום הארבעים בערך", ואילו תורת ישראל מכריזה כבר אלפי שנים את היום המדויק!)
עבורנו, התשובה ברורה.

מאמר של הרב זמיר כהן באדיבות אתר
הידברות