? אילה
מוצרים טבעיים ובריאים בשבילך23/06/2005 - 07:00   הכרת כל הדגים ויצורי המים בעולם  -  2853 צפיות 
נותן התורה מכריז ומגלה חוק טבע אשר הוא הטביע בבריאה: כל דג או יצור מים אחר, אם יש לו קשקשת, אזי בהכרח ימצא בו סנפיר. אבל הסנפיר אינו בהכרח קשור לקשקשת.


23/06/2005 - 07:00   הכרת כל הבהמות והחיות בעולם !!  -  3001 צפיות 
וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר אלהם. דברו אל בני ישראל לאמר: זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת, מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו. (ויקרא יא, א-ג)


03/12/2005 - 07:00   גן הכהונה  -  3980 צפיות 
כידוע, כאשר יצאו ישראל ממצרים, האדם היחיד משבט לוי שהוכתר בתואר כהן
היה אהרן אחיו של משה רבנו.
שאר בני השבט, ומשה בתוכם, נותרו לויים.


28/06/2005 - 07:00   סיפורים אמיתיים על התגלות נשמות כבחייהם  -  5796 צפיות 
בביתו של הגאון רבי נח הנ"ל היה מתגורר ישיש גלמוד שהיה לו שם חדר, ועסק שם בתורה כל היום. לימים נפטר הישיש. והנה לאחר איזה זמן פתח אחד הילדים את חדרו של הנפטר, ונדהם לראות שוב את הנפטר יושב כמו חי על יד השולחן...


23/06/2005 - 07:00   צורת העולם  -  2230 צפיות 
כידוע, העמים הקדמונים היו סבורים שהעולם הוא משטח רחב הניצב על זנבות שלשה לוייתני ענק. והיו שהאמינו שהארץ מוחזקת על ידי ארבעה פילים אדירי מימדים העומדים על גבי צב ענק השט באוקינוס אין סופי. כך או כך לכולם היה ברור שרעידות האדמה נגרמות כתוצאה מתזוזה כל שהיא של מחזיקי העולם... תיאוריית המשערים שהעולם כדורי היתה נחשבת בלתי סבירה ובלתי הגיונית לחלוטין.

164 כתבות (33 עמודים, 5 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ]

 

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


כל הזכויות שמורות©ayalla.net
BH
זמן טעינת הדף: 0.08 שניות