? אילה - שני שליש יגוועו - מסר חדש וחזק
מוצרים טבעיים ובריאים בשבילך


 

שני שליש יגוועו - מסר חדש וחזק
04/05/2010 - 05:18
פרק 129 - שני שליש יגוועו
קול דממה דקה 57
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
ז' אייר תש"ע
המהלך של העולם היום מוכיח שאנחנו בסכנה גדולה מאד.
כל העולם, לא רק היהודים, אבל היהודים מקבלים מסרים ישיר מן השמים.
למשל, ה' גרם לעולם זעזועים קשים מאד בתקופה האחרונה.
רק להזכיר לכם, בחודשיים שלשה האחרונים ראינו הרבה מאד רעידות אדמה חזקות ביותר וזה מדהים.
כל העולם רועד.

מי שמבין, מבין שבעיקר זה מסר לעם ישראל הקב"ה מכין את העולם למצב קשה ביותר
והוא יעביר אותנו, היהודים, דרך האש כדי לטהר אותנו מהעבירות של העולם הזה
ולהביא אותנו למצב של ביטחון מלא בקב"ה כדי שנוכל לקבל משיח צדקנו

לאומות העולם זו אזהרה שגם הם, לפחות חלק, צריכים לעשות תשובה.
אבל לרוב הגדול של הגוים זה מסר שהסוף שלהם הגיע יחד עם העונש העצום
בגלל כל הצרות שהביאו על בני ישראל במשך הדורות.
זה יהיה מפחיד מאד, קשה מאד,
יותר קשה ומפחיד מהמכות של יציאת מצרים.

אבל העולם בקושי מרים את הראש ומסתכל על כל המסרים האלה.
לכן יש עוד מסר מאד חזק שהעולם קיבל שהתחיל לפני שבוע בערך, באיסלנד.
הר געש התפרץ ומההתפרצות הזאת נוצר מצב שבכל אירופה לא היה מטוס אחד שהמריא או נחת.

אם הייתה התפרצות קשה של הר געש ובכל זאת המטוסים היו טסים,
אף אחד לא היה שם לב לזה, חוץ מכמה איסלנדים שהיו צריכים לברוח מהבית.
אבל מאחר שזה פגע בטיסות שכל כך אהובות על כל העולם,
לפחות מרימים ראש ואומרים
''אוי ואבוי, מה נעשה, איך נטוס השבוע לפריז או איך נגיע לבר מצוה בבלגיה, או איך נגיע לטיול באוקראינה''.
ולכן פותחים קצת את העינים.

אבל יש בעיה עוד יותר קשה לכולם:
המצב הכלכלי של אירופה, ובכלל של כל העולם.
אם חמישה ימים אין טיסות בתוך אירופה ומחוץ לאירופה,
אז כל העולם מושפע כלכלית לרעה. וזה מסוכן.
כי אם המצב הכלכלי יחמיר, ובנקים וכו' יפלו, זה יפגע מאד בחיים של בני אדם.

אז ברוך השם בגלל הכסף, שמים לב לנס שהקב"ה עשה.
אבל לא גמרנו עם הסכנה.
הרי הגעש האלה, שני האחים, יעשו עוד הרבה צרות לעולם.
אני מקווה שמהסיבוב הבא יתחילו להבין שיש בורא לעולם ושרק הוא הכל יכול, ומי שמתנגד לו יעלם .

אבל ההר געש הזה והשני, לא יביאו לסוף העולם.
יהיו עוד מכות. וכמו במצרים, כל מכה תביא לעולם יותר פחד מה'.
וכל זה בא בעיקר לעורר את היהודים, כדי שיעשו תשובה.
לפי גדולי הדור הקודמים, רוב היהודים בסוף, לפני משיח, הם מנשמות הערב רב
והערב רב לא ישרוד [''נראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור, המה בעוה''ר רובן מערב רב'' ]
(דברי חיים עה''ת, השמטות לפרשת ויקהל)
כבר אמר האר''י ז''ל על דורו שרוב היהודים הם מן הערב רב

אל תחשבו שכל החילונים הם ערב רב. זה לא נכון.
ולא לחשוב שאף אחד מהחרדים לא ערב רב. גם זה לא נכון.
גם בין החילונים יש יהודים טהורים שטועים בדרכם,
אך ברגע הנכון יתאוששו ויבינו ויקבלו את האמת - שרק הקב"ה מלך מלכי המלכים, אין עוד מלבדו, רק הקב"ה ותורתו

אבל יש בין החרדים הרבה ''כאילו חרדים'' שלא מאמינים באמת בקב''ה ושצריך לבוא משיחו.
הם תפוסים בעגל הזהב והשקר של העולם הזה.
לכן ה' שולח מכות ומכה את הגוים, כדי להעיר את היהודים.
לפי הנבואות, בסופו של דבר תהיה מלחמה קשה, ושני שליש מהעולם יחרב יגוועו, והשלישית יוותר בה .

אבל לא לחשוב שכל היהודים ישרדו.
לא לשכוח שבמכת חושך רק חמישית מהיהודים נשארו.
ועכשיו הערב רב לא ישרוד, ויש יהודים עם זקנים ארוכים ופאות ארוכות והם לא ישרדו.
כי עם כל הלבוש החיצוני, הלב לא עם הקב"ה ורחמנא ליבא בעי .

במשפחה אחת של יהודים, יכול להיות כאלה שהם ערב רב וכאלה שלא ערב רב.
זה לא הולך לפי משפחות. יכול להיות משפחות מיוחסות מאד,
יהודים שהם בן אחרי בן מגדולי הדור, וזה לא אומר שהם לא ערב רב.
רוב החילונים, ברור, לא יבינו על מה אני מדבר.
אבל גם הרבה מהחרדים לא יבינו, והמצב הזה עגום מאד.

ומי לא ערב רב?
יהודי עניו שמשתדל כל הזמן כל כולו להאמין ולבוטח בקב"ה ולעשות רצונו יתברך.
אם בסוף, לפני משיח, יש לאדם הספק הכי קטן - הוא פסול.
לא יכול להיות ספק, ספק זה הרס, ספק זה יצר הרע.
משה רבנו ביקש מהקב"ה לתת רשות לקחת את הערב רב ממצרים.
מהי הבעיה של הערב רב, הספק.
למי שיש ספק יכול היה לצאת ממצרים, אבל לא יכול לקבל משיח צדקנו.

שאלה: מה הכוונה ספק?

תשובה: אם לא מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול, והוא עושה את הכל לטובה,
אפילו שזה לא נוח לנו, או שההגיון שלנו אומר אחרת.
אנחנו חייבים להיות כפופים לגמרי לקב"ה, לתורה שלו, ולכל מה שחז"ל אמרו.
הכל אמת, משה אמת ותורתו אמת זה הכל.

ומי שיש לו ספק הכי קטן בזה, לא יכול להצטרף לאלה שמקבלים משיח צדקנו.
אדם שמאמין באמת בקב"ה ולא בעולם הזה והשקר שלו,
לא תהיה לו שום בעיה לעבור את המבחן הזה.
ספק זה הרבה יותר גרוע מעבירה של חולשה לרגע, הרבה יותר קשה,
כי על זה מאד מאד קשה לעשות תשובה.

עם ישראל, תפתחו את העינים!
אחרי המכה הזאת שעוד לא נגמרה, יהיו עוד מכות,
כל אחת יותר מפחידה ויותר קשה מן הקודמת.
וברור שזה יפגע קשה מאד בכלכלה.
במצרים לא נשארה למצרים בכלל כלכלה אחרי המכות ואחרי קריעת ים סוף,
וזה יהיה המצב של העולם.

ה' ורק ה' יהרוס שני שליש של העולם,
ואז לא יהיה ספק מי שולט בכל העולם - רק הקב"ה.
וכל הגוים וכל הרשעים יראו את האמת בסוף,
אבל לא יוכלו לשנות את עצמם.
יתפסו את האמת ברגע האחרון, אבל זה יהיה הסוף שלהם.

כמו המצרים שנכנסו לים סוף, שקעו בבוץ הגדול בתוך המים.
עלו וירדו, ותפסו את האמת כי אני ה'.
אבל לא יכלו לעשות דבר להציל את עצמם.
וכך יהיה הסוף עכשיו.

יהודים, עם כל מה שקורה בעולם, על טבעי וכביכול טבעי,
כל האיומים של מלחמת העולם השלישית,
עם כל זה אתם מסתובבים בבועה ורודה כאילו שלא קורה כלום.
אם זה יהודים בארץ, אפוא שלערבים יש טיל כמעט על כל יהודי בארץ, שלא נדע,
או באמריקה, או באירופה. ממשיכים את החיים פחות או יותר כמו פעם,
ומקווים שהכלכלה תעלה ונחזור לזמנים כביכול הטובים יותר.

אבל אני אומר לכם, הזמן הזה, זה הטוב ביותר.
זה הזמן שמתגלה האמת [של האפסיות של כל הגשמיות והבלי העולם הזה],
ומה יותר טוב מהאמת. מה מרגיע, מה משמח,
מה יותר טוב מהאמת של הקב''ה?

אבל אדם שהוא רחוק מהקב"ה, מעדיף את השקר.
להסתובב ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, קונים בגדים לא צנועים,
הולכים למסעדות.
או ברחוב מלכי ישראל בירושלים מלקקים גלידה
ואוכלים כל מיני מאכלים המתאימים לגוים - אמנם עם הכשר.

מתלבשים כמו גוים ורוצים להנות מכל העולם הזה,
הנאות כמו הגוים - אבל עם הכשר או עם ''היתר''.
העיקר שכביכול לא עוזבים לגמרי את המסגרת של היהדות.

אבל בעתיד הקרוב יהיה בירור קשה ביותר
וכל אלה שלא עומדים בדרישות האמיתיות של הקב''ה בתורתו יעלמו
ואלה שמחזיקים חזק באמת ישמחו מאד,
ויעברו לעולם של משיח, בבית המקדש השלישי, שזו השמחה האמיתית והנצחית.

הדפס כתבה הדפס כתבה
שלח לחבר שלח לחבר

מצא עוד בנושא זה
Google

בחר נושאים אשר קשורים לכתבה זו

אחרית הימיםהעולם העתיקפלאי עולםתורה ומדע


"שני שליש יגוועו - מסר חדש וחזק" | התחברות / יצירת חשבון משתמש חדש | 0 תגובות
כל הנאמר בתגובות הוא בגדר דיעות הגולשים בלבד ועל אחריותם. נא להשתמש בשפה נקיה ותרבותית.

אורחים אינם מורשים להגיב, אם ברצונכם להגיב אנא הרשמו
הליך ההרשמה הוא קצר מהיר והכי חשוב חינם


:: דירוג כתבה ::
דירוג ממוצע: 4.2
הצבעות: 5


אנא פנה כמה שניות מזמנך והצבע לכתבה זו:

מעולה
טוב מאוד
טוב
רגיל
רע


:: קישורים רלוונטיים ::
· עוד בנושא אחרית הימים
· חדשות מאת webmaster


הכתבות הנקראות ביותר בנושא אחרית הימים: רחל אימנו נראתה לאחרונה ב... עזה

 

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


כל הזכויות שמורות©ayalla.net
BH
זמן טעינת הדף: 0.06 שניות