? אילה - המילים האחרונות http://www.dani18.com">
מוצרים טבעיים ובריאים בשבילך


 

המילים האחרונות
01/04/2009 - 07:00
פרק 106 - דפי קול דממה דקה מספר 50 - המילים אחרונות לעם ישראל
תקשור עם בנימין ודניאל, ירושלים,יום שני, כז באדר תשסט 23/3/2009
http://www.dani18.com

בנימין: המסר הזה בא להדגיש שהסוף מאד מאד קרוב ולהגיד שיש עברה אחת שמורידה את כל הדור.
העברה הזאת מצויה בכל תחומי היהדות ומורידה את כל הרמה הרוחנית של האידישקייט [יהדות] של היום.

אם תגידו ''מה פתאום, איך זה יכול להיות שעברה אחת יש לה כל כך הרבה כח שלילי?''
אני עונה, שכל יהודי קיבל ציווי מה': ''קדושים תהיו'' [ויקרא יט]. ואם אנחנו לא קדושים, אז כל המצוות האחרות פסולות.
יהודי טמא קודם כל צריך להוריד את הטומאה [''רחצו היזכו וגו''' (ישעיה א)].

לפני כמה ימים הגיעה אזהרה גדולה לעם ישראל: מכונית תופת מתחת לקניון ענק שכל יום אלפי אנשים מבלים שם.
זה היה מסר לעם ישראל. בנס גדול המכונית תופת לא התפוצצה.

זה לא סתם נס, זה נס ענקי. אלפי אנשים יכלו לההרג בקניון זה, אבל ה' גרם לנס גלוי שהפצצה לא התפוצצה.
התחילה להתפוצץ ולא התפוצצה. כמעט לא היה יהודי, אפילו ראש הממשלה, שלא אמר פשוט ''ברוך ה'''.

ולמה היה לנו כזה נס? ובכלל בזמן האחרון היו ניסים גלוים ענקיים בישראל. בשביל מה?
כי הקב"ה מזהיר אותנו שהסוף מגיע ומי שרוצה להיגאל חייב לחזור בתשובה, לחזור לאמת.
כי העולם שיהיה אחרי הגאולה השלימה יהיה עולם של אמת, ואדם שחי חיי שקר, לא יוכל לחיות בעולם כזה והוא יעלם מהבריאה ח"ו.

ולכן הקב"ה מזהיר אותנו עם כל מיני ניסים. ניסים גלוים שמראים שיש רק בורא עולם אחד והוא מלך מלכי המלכים.
ואנחנו כולנו עבדים שלו, ועובדים שלו, ומשרתים שלו. זה ה''סטטוס'' שלנו, ואנחנו צריכים לשמוח עם הסטטוס הזה. הוא המלך, אנחנו משרתיו, ואנחנו חיים רק לעשות את רצונו.

ומה משמח אותנו? לעשות את רצונו. שישמח אותנו ויאהב אותנו. כי הוא הבורא, המלך הכל יכול שלנו, ושל כל הבריאה.

כל אדם, כל יהודי, אפילו כל גוי, יכול כבר לראות שאנחנו מגיעים לסוף, שהעולם הזה עם כל הגשמיות שלו, קורס.
ושכל העולם מתכונן למלחמה, כולם, למלחמה ענקית. ברור גם שהטבע עובד נגדנו בצורה מפחידה ביותר, ואף אחד לא יודע מאיזה כיוון תבוא המכה הבאה, ה' ישמור עלינו.

יש מחלות איומות שאי אפשר לרפא אותן ל"ע, לפחות לא ברפואה רגילה. ויש מגיפות קשות ענקיות כמו שלא היו בעולם, כמו האיידס שכבר תפס חלק עצום של העולם ל"ע.

בס''ד המילים האחרונות לעם ישראל

מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל כ"ז אדר תשס"טהדבר ששנוא ביותר על הקב"ה, זה הפריצות [''אלקיהם של אלו שונא זימה'' (סנהדרין קו) ומבואר בהרחבה במסילת ישרים פ''יא ע''ש היטב] אבל הרחוב החרדי נהפך לתערוכת אופנה של פריצות.
זזה נהפך למרכז קניות של בגדים לא צנועים. זה נהפך למראה גויי לגמרי [''ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך... ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'' (דברים כג)].
אם יגידו אלה שלבושות בפריצות: ''מה פתאום, זו הגזמה, אנחנו יודעות שאתן מהקיצוניות שהולכות עם כיסוי ראש, ''ש?אלים'', גרביים עבות ובגדים רחבים.
אבל אנחנו יותר קדושות מכן, כי כולם מסתכלים עליכן כמו מוזרות, ואתן מושכות עין וזה לא צנוע.
אבל אנחנו שמתלבשות בדיוק כמו הגויות, אפילו יותר יפות, אנחנו חלק של החברה.
אף אחד לא מסתכל עלינו כמשונות, אנחנו ממש כמו כולן. עם הפאות היפות, שיותר יפות מהשיער של רוב הגויות, והבגדים האלגנטיים היפים שלנו, שממש עולים ביופים על האופנה הגויית.
אנחנו ממש כמו הגוים, ולכן לא מסתכלים עלינו במיוחד. אנחנו לא שונים ומשונים''.

כן, נכון, אתן לא שונות ומשונות, אתן ממש כמו גויות.
ולא רק המראה החיצוני, אלא גם בפנימיות כמו גויות שרודפות אחרי הבלי העולם הזה.
אמנם עם כל ההידורים כביכול של היהודים, אבל זה כמו להלביש את עגל הזהב עם כיפה וציצית, כמו שאמרנו במסרים קודמים - וזה מאד שנוא בשמים.


למשל, איפה תהיו בפסח? במלון ברומניה, או באלפים השוויצרים, או באונית נופש? אולי תהיו בפריז, או בלונדון.
או תיסעו להונג קונג לפסח? אולי פסח ליד החומה הגדולה בסין, למה לא? אולי בקניון הגדול בקולורדו, או מי יודע איפה - והכל גלאט כשר ללא געבראקס [מצה שרויה].

העולם השתגע.
מה הקשר בין פסח ויציאת מצרים לבית מלון שנותנים אוכל גלאט כשר עם כל מיני בידורים כדי שהיהודי לא ישתעמם?
יהודים שצריכים להיות במלון בפסח עבור בידור הם מסכנים, הם לא מהאנשים השמחים.
איך אפשר להיות בפסח במלון? זה גלות, על גלות, על גלות, על גלות. ארבע גלויות, והם סובלים את כולם.

היו זמנים שהיו אנשים מסכנים בלי קרובים, בלי בית, אז הלכו למלון.
אבל פה, הרבה מאד מהעולם החרדי רץ למקומות אחרים בשביל פסח.
קשה להם לנקות, קשה להם לבשל. קשה להם פסח [לכן] הם רוצים הכל מוכן.

צריכים לדעת שהקב"ה ציוה לנו: "קדושים תהיו" [ויקרא יט].
אלה שכל כך רצים אחרי עגל הזהב - אפילו שכביכול מתפללים שלוש פעמים ביום, עם תפילין וכו' - לא תמיד שומרים טהרת המשפחה כמו שצריך.
לא הייתם מאמינים כמה יהודים לא שומרים כמו שצריך, יהודים חרדים כביכול.
זו סטירה נגד השמים, וזה מקלקל לדורי דורות. זה מקלקל את הקדושה של עם ישראל, והעולם החרדי מלא כאלה שעוברים על הדינים האלה.

ולא רק זה. קיימים בעולם היום מצבים שאף פעם לא היו.
אפילו ילדים עם יצרים שאף פעם לא ראו, ובדור הזה יש. ויש גישה סלחנית כלפי כל אלה.
בחורים בישיבות, מנוולים שממש לא צריכים להיות עם בנים אחרים בכלל.
אבל יש גישה סלחנית כלפי הדברים האלה. אוי לנו.
ברור שבעולם יש גישה סלחנית לזה, ובכלל הם מרימים דגל שהם כאלה, שהולכים נגד הקב"ה.

אבל ה' יחסל את כל אלה שעושים כאלה דברים.
אבל זה דור של סלחנות כלפי הכל, כלפי הדברים המטונפים ביותר.
אפילו בין החרדים, העיקר שיהיה שלום בית, לא משנה איזה טינופת יש.
ולאף אחד, אולי למעט, יש אומץ לעמוד ולהגיד ''עד כאן''.

ובגלל זה הדור שלנו מטונף. לא כולם ב"ה, ולאלה שעדין נקיים, או רוצים להתנקות, תעשו תשובה עמוקה עם הרבה דמעות כדי לנקות את הלב ואת הגוף ותשמרו על כל הדינים והחוקים של הקב"ה בענין קדושה, ואולי זה יציל אתכם.

הסוף שלנו מגיע, הסוף של העולם הזה בצורתו הנוכחי.
אלה שלא רוצים לדעת או שעיוורים, אני לא מקנא בכם.
תפתחו עינים, תראו איך שהכל נופל לנו בכל הכיוונים, כל הדברים שפעם האמנו שיצילו אותנו.
הבן אדם כשהוא היה צעיר היה מחכה לפנסיה שלו, שהוא יוכל לשבת ולא לעשות כלום, לקום מאוחר, וכו' וכו'. אבל מה קרה? אין פנסיה, נעלם הכסף. אי אפשר לסמוך על זה.

על הרפואה? כמה פ?אשלות יש ברפואה המודרנית, כמה טעויות, כמה מנוולים שמנתחים בלי סיבה מוצדקת בגלל שרוצים להרוויח על החולים המסכנים.
כמה אנשים מתים בגלל הרופאים? כמה מחלות שהם לא יודעים מה לעשות עם זה, ל"ע.

תמחו נגד עברות ברורות ברחוב, וזה לא לשון הרע.
אסור לתת ליהודים לעשות עברות ברחוב שכולם רואים [ראה שולחן ערוך או''ח סימן תרח] ולהוריד את כל עם ישראל, כמו שעושים בצניעות ובכל מיני דברים אחרים.

כמה מסעדות של אוכל רחובי יש ברבי עקיבא ובמלכי ישראל עם ההכשרים הטובים ביותר, כמה? צריכים למחות נגד.
זה לא חיים של יהודים, זה לא הטעם של יהודי.
להיכנס למסעדה הדומה למקדונלד ולהגיד ברכת המזון ולשבת ולדבר שטויות, שולחן כזה זה כמו להקיא על השולחן [''כי כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום'' (אבות פ''ג, ע''ש)], אוי לנו.

ולטייל ברחובות שנשים מסתובבות חצי ערומות, כביכול חרדיות, ולא להגיד מילה, לאלה שלא אומרים מילה אוי לנו.
זה לא לשון הרע, זה חיוב מן השמים למחות.

ש. אם רואים אשה לא צנועה, להגיד לה שזה לא צנוע?

ת. גבר לא יגיד לאשה, לבעל של האשה כן. איש יכול להגיד לאיש.

ש. ואם יודעים שזה לא יעזור כלום, גם להוכיח אותם?

ת. לא משנה, צריכים להוכיח. אף פעם לא יודעים מתי זה יכנס ללב.
אבל אם לא מוכיחים בכלל, אז נעמוד למשפט על זה [כש''כ בשבת נד-נה].

גאולה ורבי עקיבא, הם הרחובות המסוכנים ביותר בכל הארץ.
בדיזינגורף יודעים שמסתובבים שם בבגדי ים, ולא הולכים לשם.
אבל בגאולה חושבים שהן צדיקות. אוי ל''צדיקות'' שמסתובבות שם.

ש. איך להוכיח אותן?

ת. את יהודיה, נכון? מאיזה עדה באת? מתימן? מאירופה? תורכיה? לא משנה מאיפה.
הסבתות שלכן דאגו להיות צנועות, כי הן רצו להיות קרובות לה'. מה הן היו אומרות לך? שאתן נראות כמו גויות פרוצות.

בגלל כל הבעיות בקדושה בתוך עם ישראל יש הרבה ילדים שהמקור שלהם בספק גדול.
אבל זה סוד ולא יודעים מי הם, כי בחוץ נראית משפחה רגילה, בנים ובנות רגילות.
אבל אי אפשר לדעת, ויש הרבה טומאה בתוך עם ישראל.

יש יהודים חרדים כמו שצריך ובאמת עושים כל מאמץ להיות משפחות קדושות ממש, שהבית יהיה בית מקדש קטן.
אבל לצערי הרב, יש זוגות צעירים [אפילו] בין החרדים שיש להם חוסר קשר עם קדושה, והרבה קשר עם טומאה.

הם לא מרגישים בדיוק מה טומאה ומה קדושה, או למה קדושה חשובה.
רק חשוב להם את היצרים שלהם שהם רוצים למלאות. הם לא מקפידים על קדושה כמו שצריך, ולא על טהרת המשפחה כמו שצריך.

זה מביא לכל מיני סטיות אחרות וכל מיני דברים איומים, וברור שזה משפיע חזק על הדור הבא.
אני מאוד מצטער לומר את הדברים האלה, אבל עם ישראל צריך לדעת.

כשפוסקים בצורה סלחנית פעם אחר פעם לנשים או גברים שקשרו קשר עם אחרים מחוץ לנישואין שלהם, או שפוסקים בצורה סלחנית לבחורים שיש להם סטיות בקדושה,
או שלא מקפידים על יחוד כמו שצריך, טהרת המשפחה כמו שצריך, זה גורם לירידה הקשה ביותר שהייתה לעם ישראל בכל ההיסטוריה.

לפני מלחמת העולם השניה, עם ישראל באירופה ובאמריקה ירד ברוחניות בצורה איומה, אבל החרדים ביותר,
היו חרדים ממש, היו נקיים, היו צדיקים וכו'. אבל היום קשה לדעת מי שייך למה.

הדור שלנו, דור נמוך ביותר, בכל מיני נושאים, בעיקר בנושא הצניעות. זה ברור שהאחריות תמיד על הגבר לשמור על אשתו, שתהיה צנועה.
שתצא מהבית לבושה צנוע בכיסוי ראש, לא פאה. עם בגדים רחבים, עם גרביים עבות וכהות, ונעליים שקטות ועדינות, ובלי תכשיטים ואיפור. ואם היא מוסיפה ''ש?אל'', עוד יותר טוב.

וגם הגבר עצמו חייב לשמור על הצניעות שלו. בהתנהגות שלו, במחשבות שלו, במעשים שלו, וגם לא ללכת במודה של הגברים החרדיים היום.
במיוחד הצעירים שלובשים בגדים צמודים מאד, שהרבה פעמים מראים את צורת הגוף. ולשמור על העינים, ולשמור שהמשפחה בבית קדושים.

אם הגבר והאשה בונים יחד בית כמו בית מקדש קטן, הטומאה לא תיכנס ורק ידעו נחת רוחני וגשמי.
מי שלא שומר על קדושה, הוא משאיר פתח ענק לקלקל את העולם הבא שלו, את השלמות הנצחית שלו [שזו מטרת חיינו] ואת העולם הבא של דורי דורות [שעתידים לצאת ממנו].

ולכן עם ישראל, זה עוד לא מאוחר מידי.
יש עוד מעט זמן לחזור בתשובה, לנקות את הנשמות שלנו מבפנים ומבחוץ ולהגיע לגאולה שלמה ולחיי נצח.

הקב''ה לקח את עם ישראל בתור אשה כביכול, אבל היא ברחה ממנו ממש מתחת לחופה.
היא ברחה לבין כל העמים ולכלכה את עצמה עם כל התרבויות שקר שלהם.
ועכשיו, ברגע אחרון בהיסטוריה, הוא מוכן לקבל אותה בחזרה - בתנאי שהיא תעשה תשובה מלאה ותהיה נאמנה לו ולתורתו.

ש. איך על מצוה זו, אשר בלעדיה אני עלול להפסיד את השלמות הנצחית שלי, כמעט לא מדברים?

ת. לצערי הרב זו אחת העברות הגדולות ביותר של הדור שלנו, כל הקשור לצניעות וטהרת המשפחה.
כל העולם טובע בחוסר צניעות והתשוקות סביב נושא זה. זה אחד האיסורים הכי ענקים שיש, ומשפיע על בעל העברה והטומאה הולכת לדורי דורות.

עברות אלה גרמו לחיסול של דור שלם, דור המבול [''כי השחית כל בשר וגו'''], והדור שלנו גם לא רחוק מסוף לא טוב.
לצערי, ה' ישמור עלינו. אבל לא כולם, כי בכל זאת ישנם חרדים שמבינים את החשיבות של חיי תורה וטהרת המשפחה כמו שצריך.
אבל היום עם הרוח הליברלית הפתוחה שלצערי הרב נכנסה גם לעולם החרדי, ודרישות התורה טושטשו ונהיו לא ברורים.

בעולם החילוני והגויי זה ממש דור המבול.
המנהיגים שלנו, הרבה פעמים, פשוט יודעים שלא ישמעו להם, שאם יתחילו לרדת חזק על כולם לשמור טהרת המשפחה וצניעות כמו שצריך, אז יאבדו את הקהילה שלהם.
לכן גם הם מורידים את הדרישות, או בכלל לא מתעסקים עם זה וזה מביא לנו דור חסר עתיד כמעט. אוי, אוי, אוי לנו.

אלה ששומרים בנושא זה ומשתדלים מאד להוציא את הטומאה מהלב ומהחיים, ולעשות בית של קדושה, של טהרה בכל נושא, אלה ינצלו, והשאר ...

זה המסר האחרון כשאנחנו במצב הזה. המצב שלנו ישתנה מאד בעתיד הקרוב.
המצב של העולם משתנה במהירות הבזק.
זה לא משנה שאתם יוצאים לרחוב והרחוב נשאר אותו דבר, האוטובוס מגיע, יורד גשם, יש מוניות וכו'.
אבל מתחת לכל זה, יש שינוי עצום, ואנחנו יום אחד נפתח את העינים ולא נכיר את העולם שלנו.

דניאל: אני לא אכתוב הרבה. רק אגיד שבאמת הזמן קצר.
רק תסתכלו מסביב ותדעו שהזמן קצר, ואין לנו על מי להישען רק על הקב"ה, אבינו שבשמים.
ואין לנו שום תקווה, רק אתו, ואי אפשר לסמוך על שום דבר, ועל שום בן אדם, רק עליו.

אז בבקשה עם ישראל, החתן מחכה לך, תחזרי. החופה מוכנה, מסדר הקידושין הגיע, רק הכלה חסרה.

מקורות, הערות ונספחים

''ומכך נסבו כל הצרות והרעות...הרי ביאר לנו הכתוב מפורש: אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו''.
מכתבי החפץ חיים תרפ''ד

מקום צניעות, שם משכן רוח קדושה, כאשר היה במשכן ובכל [ה]מקומות. כי אין רוח הקודש שורה רק במקום צניעות.
ולכך אמרו חז"ל (ברכות לד) אסור להתפלל בבקעה, ופירש רש"י ''מקום גלוי לכל''. כי שם לית [אין] סטרא דקדושה - רק במקום צניעות.

יערות דבש (ח''א דרוש יב)* דיסקים מהכנסים של ''שק ואפר'' ניתן להשיג (1 ש''ח בלבד) ברח' השומר 74 ק''ד, בני ברק או בטל. .03-6167266 (בהוצאת ארגון ''בחגווי הסלע'')


* ניתן לשמוע את המסרים בטלפון - 03-9-770077

* דף זה טעון גניזה

הדפס כתבה הדפס כתבה
שלח לחבר שלח לחבר

מצא עוד בנושא זה
Google

בחר נושאים אשר קשורים לכתבה זו

אחרית הימיםהעולם העתיקתורה ומדע


"המילים האחרונות" | התחברות / יצירת חשבון משתמש חדש | 0 תגובות
כל הנאמר בתגובות הוא בגדר דיעות הגולשים בלבד ועל אחריותם. נא להשתמש בשפה נקיה ותרבותית.

אורחים אינם מורשים להגיב, אם ברצונכם להגיב אנא הרשמו
הליך ההרשמה הוא קצר מהיר והכי חשוב חינם


:: דירוג כתבה ::
דירוג ממוצע: 5
הצבעות: 1


אנא פנה כמה שניות מזמנך והצבע לכתבה זו:

מעולה
טוב מאוד
טוב
רגיל
רע


:: קישורים רלוונטיים ::
· עוד בנושא אחרית הימים
· חדשות מאת webmaster


הכתבות הנקראות ביותר בנושא אחרית הימים: רחל אימנו נראתה לאחרונה ב... עזה

 

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


כל הזכויות שמורות©ayalla.net
BH
זמן טעינת הדף: 0.10 שניות